REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU KYMCO ATV EVENT 2021

§1

Każdy uczestnik Kymco ATV EVENT musi być pełnoletni.

§2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika oraz szkody wynikające z ewentualnych uszkodzeń pojazdu.

§3

Prowadzący pojazd powinien być trzeźwy, posiadać odpowiedni strój, kask, rękawice i ochraniacze.

§4

Podczas imprezy zabrania się:

– jazdy poza wyznaczoną trasą

– jazdy stwarzającej zagrożenie wobec innych Uczestników

– jazdy z pasażerem

– poruszania niezgodnie ze wskazaniami Instruktorów

§5

Rezerwacja miejsca wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty za udział w wydarzeniu. W przypadku nieopłacenia rezerwacji, uznaje sią ją za nieważną. 

§6

Niestosowanie się do regulaminu może skutkować niedopuszczeniem do udziału w wydarzeniu, bądź usunięciem Uczestnika z terenu wydarzenia w trakcie trwania imprezy. W takim przypadku opłata za udział nie będzie zwracana.

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

§8

Zwrot opłaty za udział w wydarzeniu możliwy jest tylko w momencie odwołania imprezy przez organizatora lub w wyniku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych.